W tym roku Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza obchodzi 20 rocznicę działalności.

Nasz jubileusz zbiega się z dwudziestoleciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Bez wątpienia te dwie minione dekady były wyjątkowym czasem dla polskiej gospodarki, a firmy skandynawskie miały w tym duży udział.

To dobry moment na podsumowanie i docenienie podmiotów, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowy silnych więzi gospodarczych między naszymi krajami, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju polskiego rynku.

O nagrodzie Nordic Excellence Award

O KONKURSIE

Nordic Excellence Award

Nordic Excellence Award to tytuł przyznawany firmom, które wyróżniają się ekonomicznymi sukcesami jako producenci lub usługodawcy, oferują innowacyjne rozwiązania, realizują wzorcowo strategie ESG lub przyczyniają się do rozwoju lokalnego środowiska społecznego i biznesowego, zachowując jednocześnie wysokie standardy prowadzenia działalności zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. W Konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa spełniające warunek pochodzenia skandynawskiego. Szczegółowe wytyczne znajdziecie w Regulaminie Konkursu.

KATEGORIE KONKURSOWE

Jak się zgłosić?

Nagrody Nordic Excellence Award  będą przyznawane w siedmiu kategoriach. Aby przesłać zgłoszenie wybierz kategorię, w której chcesz startować i kliknij „ZGŁOŚ SIĘ”.

Inwestor - produkcja

W tej kategorii oceniane będą firmy, które zrealizowały inwestycje w Polsce; ocena uwzględni czynniki ekonomiczne i pozaekonomiczne

Inwestor – usługi

W tej kategorii oceniane będą firmy, które zrealizowały w Polsce inwestycje w sektorze usług.

Inwestor – zielona transformacja

W tej kategorii oceniane będą firmy, które zrealizowały inwestycje w Polsce, przyczyniające się do budowy bardziej zrównoważonego systemu energetycznego, w oparciu o odnawialne źródła energii czy proces dekarbonizacji.

Wschodząca Gwiazda

W tej kategorii mogą aplikować firmy prowadzące na polskim rynku działalność produkcyjną lub usługową 1-3 lata i charakteryzujące się ponadprzeciętną dynamiką wzrostu powyżej średniej sektorowej.

Innowator

W tej kategorii oceniane będą kreatywne i innowacyjne usługi, produkty lub rozwiązania organizacyjne wdrożone w ciągu ostatnich 5 lat.

Lider ESG

Jury będzie oceniało projekty związane z ideą ESG oraz transformacje organizacji w kierunku zrównoważonego rozwoju, zrealizowane w ciągu ostatnich 10 lat.

Lokalny Partner

W tej kategorii mogą aplikować firmy zaangażowane we wspieranie lokalnych społeczności, działania na rzecz zrównoważonego miejsca do życia i wykazujące się poszanowaniem potrzeb lokalnych interesariuszy.

KORZYŚCI

Dlaczego warto?

Nowa perspektywa sukcesu

Wyniki ekonomiczne to ważny element sukcesu firmy. Ważny, ale nie jedyny. Kapituła konkursu składa się z ekspertów w dziedzinie ekonomii, finansów, ESG, DEI, naukowców i praktyków biznesu, to zapewnia dogłębną i nieszablonową ocenę wniosków konkursowych. Ubiegając się o nagrodę Nordic Excellence Award masz szansę pokazać swój z nowej perspektywy.

Promocja laureatów w Pulsie Biznesu

Partnerem medialnym Nordic Excellence Award jest Puls Biznesu. Laureaci Nagrody będą promowani na jego łamach oraz w kanałach komunikacyjnych SPCC, dzięki temu o Waszych sukcesach dowie się jeszcze większe grono klientów i partnerów.

Tytuł laureata

Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma prawo do posługiwania się tytułem w celach promocyjnych w swoich kanałach komunikacyjnych.

JURY

Kapituła Nordic Excellence Award

Kapituła Kategorii: Inwestor – Produkcja, Inwestor – Usługi, Inwestor – Zielona Transformacja, Wschodząca Gwiazda

Marzena Zahlin
Dyrektor Generalna, Handelsbanken, członkini zarządu SPCC, Przewodnicząca Jury
Piotr Bujak
Główny ekonomista PKO BP
Wiktor Doktór
Prezes, Pro Progressio
Ignacy Morawski
Główny ekonomista, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu
Marcin Krakowiak
Partner, szef praktyki Infrastruktury i Energetyki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka (DZP)
Justyna Przybył
ESG Manager, Zespół Relacji Inwestorskich, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Bartłomiej Sawicki
Dziennikarz i analityk sektora energetycznego, Rzeczpospolita
Krzysztof Wojtowicz
Partner Associate, Deloitte

Kapituła Kategorii Innowator

Izabela Bartnicka
Dyrektorka operacji biznesowych, Digital University, Przewodnicząca Jury
Joanna Gomułka-Komarnicka
Business Manager, Nordec
dr hab. prof. SGH Rafał Mrówka
Katedra Teorii Zarządzania SGH, Dyr. Biura Programów MBA, Kierownik Programów MBA-SGH i MBA for Startups
Paweł Pilarczyk
Redaktor naczelny ITbiznes.pl.
dr Agnieszka Pugacewicz
Koordynatorka DELab UW Program Entrepreneurship & Academia
Michał Wilczak
Country Managing Partner Poland, Netcompany

Kapituła Kategorii Lider ESG

Agnieszka Sznyk
Prezeska zarządu, INNOWO (Przewodnicząca Jury)
Lilia Bońka
Dyrektor departamentu bankowości korporacyjnej, zastępca dyrektora oddziału SEB Polska
Paweł Niziński
Co Founder of B Corp Movement w Polsce, CEO Better. & Partner at NOW Partners
dr hab. prof. ALK Bolesław Rok
Centre for Reimagining Sustainability in Management and Finance
Aleksandra Surdykowska
Menadżerka ds PR & marketingu, Stena Recycling

Kapituła Kategorii Lokalny Partner

Siren Knudsen
Dyrektorka ds. transformacji cyfrowej, technologii i ESG, PURO, Przewodnicząca Jury
Damian Kołata
Partner, Head of Industrial & Logistics Agency | Poland Head of E-Commerce | CEE Cushman & Wakefield
Beata Osiecka
Prezes Zarządu, Kinnarps Polska
Artur Skiba
Prezes Zarządu, Antal
dr hab. Ewelina Szczech-Pietkiewicz, prof. SGH
Kierowniczka Zakładu Unii Europejskiej

PARTNERZY

Patronat honorowy jubileuszu 20-lecia SPCC

Partnerzy Strategiczni 20-lecia SPCC

Partnerzy Nordic Excellence Award

Partner nadzorujący głosowanie:

Partner medialny:

Data Partner

FAQ

Dowiedz się więcej

Termin składania wniosków upływa 26 lipca 2024 o godzinie 23:59.

Wnioski wysłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

Każda z firm może złożyć aplikację maksymalnie w dwóch kategoriach.

Nie, udział w konkursie jest bezpłatny.

Po poprawnym złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie na podany przez Ciebie w metryczce wniosku adres mailowy. Jeśli nie otrzymałeś/-łaś wiadomości skontaktuj się z nami pod adresem awards@spcc.pl.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali 20-lecia SPCC, która odbędzie się 12 września 2024.

KORZYŚCI

Dlaczego warto?

Nowa perspektywa sukcesu

Wyniki ekonomiczne to ważny element sukcesu firmy. Ważny, ale nie jedyny. Kapituła konkursu składa się z ekspertów w dziedzinie ekonomii, finansów, ESG, DEI, naukowców i praktyków biznesu, to zapewnia dogłębną i nieszablonową ocenę wniosków konkursowych. Ubiegając się o nagrodę Nordic Excellence Award masz szansę pokazać swój z nowej perspektywy.

Tytuł laureata

Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma prawo do posługiwania się tytułem w celach promocyjnych w swoich kanałach komunikacyjnych.

Promocja laureatów w Pulsie Biznesu

Partnerem medialnym Nordic Excellence Award jest Puls Biznesu. Laureaci Nagrody będą promowani na jego łamach oraz w kanałach komunikacyjnych SPCC, dzięki temu o Waszych sukcesach dowie się jeszcze większe grono klientów i partnerów.

INWESTOR - PRODUKCJA

Do kategorii kwalifikują się firmy skandynawskie zarejestrowane w Polsce, które spełniają następujące warunki:

 • obecność na polskim rynku powyżej 5lat
 • działalność produkcyjna
 • liczba zatrudnionych >250 FTE 
 • przychody ze sprzedaży > 50 MEUR
 • firma opierając swoje działania o wartości skandynawskie realizuje rozwiązania uwzględniające perspektywę różnych interesariuszy, a jej działania kształtują zrównoważony rozwój na wiele lat.
 

Firmy zainteresowane udziałem w kategorii proszone są o przygotowanie prezentacji w Power Point w języku polskim, która powinna uwzględniać informacje wg poniższych wytycznych. Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 lipca 2024. Objętość prezentacji nie powinna przekraczać 30 slajdów. Rozwiązania graficzne nie są niczym ograniczone. 

 

Wytyczne co powinna zawierać prezentacja: 

Sekcja I) Podstawowe dane o firmie

  1. Nazwa firmy
  2. Opis działalności / usługi 
  3. Rok powstania firmy / rok rozpoczęcia działalności w Polsce
  4. Zasięg działania (lokalny, krajowy, międzynarodowy)
  5. Liczba pracowników (w 2022 i 2023 roku oraz plany zatrudnienia). 
 

Sekcja II) Dane finansowe 

 • Przychody ze sprzedaży (za rok 2022 i 2023)
 • Wynik finansowy netto (za rok 2022 i 2023)
 • Suma bilansowa (za rok 2022 i 2023)
 • Wartość inwestycji w Polsce (w okresie 2014-2023)
 

Sekcja III) Dane pozafinansowe

 1. Wprowadzone innowacje (wprowadzone na rynek nowe produkty, systemy, technologie, nowa strategia zarządzania itp.). 
 2. Pozycja firmy w branży i na tle konkurencji (udziały w rynku, co wyróżnia firmę, jej produkty i usługi na tle konkurencji) oraz stabilność w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym.
 3. Działania firmy na rzecz środowiska i społeczeństwa (strategia ESG)
 4. Referencje, certyfikaty, nagrody 
 5. Informacje dodatkowe (uzasadnienie, dlaczego firma zasługuje na nagrodę).
 6. Osoba zgłaszająca (osoba kontaktowa w sprawie konkursu)

 

Kryteria oceny w kategorii: 

Pod uwagę brane będą kryteria ekonomiczne oraz pozaekonomiczne, a w szczególności: 

 • tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy (klienci, pracownicy, inwestorzy, kraj inwestycji, lokalne społeczności), 
 • rozwijanie i skuteczne wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju (ESG)
 • zmienianie świata na lepszy, poprzez prowadzenie działalności w sposób zgodny z wartościami DEI (Diversity Equity Inclusion), budując kulturę organizacyjną opartą na wzajemnym szacunku, wykorzystującą potencjał innowacyjności 
 • generowanie wzrostu poprzez osiąganie pozytywnych wyników finansowych w długim okresie czasu oraz zwiększanie udziałów rynkowych
 • przyczynianie się do tworzenia lokalnych ekosystemów m.in. poprzez reinwestowanie osiąganych zysków
 • Identyfikowanie szans tworzenia i wdrażania innowacji w kraju inwestycji, w tym z wykorzystaniem nowych technologii.
 • Poszukujemy inicjatyw, które tworzą i chronią wartości skandynawskie na długie lata, angażując szeroką grupę interesariuszy i ekosystemów.
 • Zdolność firmy do utrzymania stabilności i ciągłości działania w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym, w warunkach globalnych niepewności, wynikających głównie z sytuacji geopolitycznej.
 

INWESTOR - USŁUGI

Do kategorii kwalifikują się firmy skandynawskie zarejestrowane w Polsce, które spełniają następujące warunki:

 • obecność na polskim rynku ponad 5 lat
 • działalność w sektorze w nowoczesnych usług dla biznesu (BPO, ITO, SSC, GBS) lub działalność w sektorze pozostałych usług B2B i/lubB2C.
 • firma opierając swoje działania o wartości skandynawskie realizuje rozwiązania uwzględniające perspektywę różnych interesariuszy, a jej działania kształtują zrównoważony rozwój na wiele lat.

Firmy zainteresowane zgłoszeniem w tej kategorii konkursu proszone są o przygotowanie prezentacji w Power Point w języku polskim, która powinna uwzględniać informacje wg poniższych wytycznych. Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 lipca 2024. Objętość prezentacji nie powinna przekraczać 30 slajdów. Rozwiązania graficzne nie są niczym ograniczone.

Wytyczne co powinna zawierać prezentacja:

Sekcja I) Podstawowe dane o firmie

 1. Nazwa firmy
 2. Opis działalności / usługi
 3. Rok powstania firmy / rok rozpoczęcia działalności w Polsce
 4. Zasięg działania (lokalny, krajowy, międzynarodowy)
 5. Liczba pracowników (w 2022 i 2023 roku oraz plany zatrudnienia).


Sekcja II) Dane finansowe

 • Przychody ze sprzedaży / wartość usług sprzedanych do grupy (za rok 2022 i 2023)
 • Wynik finansowy netto (za rok 2022 i 2023)
 • Suma bilansowa (za rok 2022 i 2023)
 • Wartość inwestycji w Polsce (w okresie 2014-2023)


Sekcja III) Dane pozafinansowe (dot. firm z sektora nowoczesnych usług)

 1. Wprowadzenie na rynek nowych produktów, systemów, technologii, nowa strategia zarządzania. Innowacyjność (produktu, technologii, zarządzania). Prosimy wykazać ewolucję oferty procesów biznesowych oraz wartości dodanej dla klientów.
 2. Programy rozwoju kadry i zaimplementowanie w organizacji
 3. Inwestycje w rozwój firmy (w tym nowe procesy, systemy, zatrudnienie, dzięki którym firma osiągnęła dalszy rozwój)
 4. Pozycja firmy w branży i na tle konkurencji (udziały w rynku, co wyróżnia firmę, jej produkty i usługi na tle konkurencji) oraz stabilność w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym.
 5. Działania firmy na rzecz środowiska i społeczeństwa (strategia ESG)
 6. Referencje, certyfikaty, nagrody
 7. Informacje dodatkowe (uzasadnienie, dlaczego firma zasługuje na nagrodę).

 

 Sekcja III) Dane pozafinansowe (dot. firm z sektora pozostałych usług B2B i B2C)

 

 1. Inwestycje w rozwój firmy na polskim rynku (w tym nowe procesy, systemy, zatrudnienie, nowe sklepy, kanały sprzedaży, punkty obsługi klienta, dzięki którym firma osiągnęła dalszy rozwój) wdrożone na przestrzeni ostatnich lat
 2. Prezentacja bieżącej oferty z uwzględnieniem unikalności produktów i usług, kompleksowości i elastyczności oferty tj. możliwości modyfikacji oferty wg potrzeb klienta. Personalizacja usług – dostarczanie klientom dedykowanych rozwiązań w najwyższej jakości.
 3. Wprowadzenie na rynek nowych produktów, usług, systemów, technologii, nowa strategia zarządzania na przestrzeni ostatnich lat. Innowacyjność (produktu, technologii, zarządzania) – stałe poszerzanie oferty zaspokajającej potrzeby klientów.
 4. Dostępność usług (liczba stacjonarnych punktów obsługi klienta, serwisy online, aplikacje na urządzenia mobilne, konsultanci call center oraz integracja kanałów sprzedaży online i offline)
 5. Programy rozwoju kadry i zaimplementowanie w organizacji
 6. Pozycja firmy w branży i na tle konkurencji (udziały w rynku, co wyróżnia firmę, jej produkty i usługi na tle konkurencji) oraz stabilność w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym.
 7. Działania firmy na rzecz środowiska i społeczeństwa (strategia ESG)
 8. Referencje, certyfikaty, nagrody
 9. Informacje dodatkowe (uzasadnienie, dlaczego firma zasługuje na nagrodę).

  

Osoba zgłaszająca (osoba kontaktowa w sprawie konkursu)

Kryteria oceny w kategorii:

Pod uwagę brane będą kryteria ekonomiczne oraz pozaekonomiczne, a w szczególności:

 • tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy (klienci, pracownicy, inwestorzy, kraj inwestycji, lokalne społeczności),
 • rozwijanie i skuteczne wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju (ESG)
 • zmienianie świata na lepszy, poprzez prowadzenie działalności w sposób zgodny z wartościami DEI (Diversity Equity Inclusion), budując kulturę organizacyjną opartą na wzajemnym szacunku, wykorzystującą potencjał innowacyjności
 • generowanie wzrostu poprzez osiąganie pozytywnych wyników finansowych w długim okresie czasu oraz zwiększanie udziałów rynkowych
 • przyczynianie się do tworzenia lokalnych ekosystemów m.in. poprzez reinwestowanie osiąganych zysków
 • Identyfikowanie szans tworzenia i wdrażania innowacji w kraju inwestycji, w tym z wykorzystaniem nowych technologii.
 • Poszukujemy inicjatyw, które tworzą i chronią wartości skandynawskie na długie lata, angażując szeroką grupę interesariuszy i ekosystemów.
 • Zdolność firmy do utrzymania stabilności i ciągłości działania w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym, w warunkach globalnych niepewności, wynikających głównie z sytuacji geopolitycznej.

INWESTOR – ZIELONA TRANSFORMACJA

Do kategorii kwalifikują się firmy z obszaru transformacji energetycznej, których celem jest osiągnięcie bardziej zrównoważonego systemu energetycznego, w oparciu o odnawialne źródła energii, procesy dekarbonizacji czy zrównoważone rozwiązania. Wdrożone inicjatywy istotnie zmieniają krajobraz energetyczny wpływając zarówno na aspekt ekonomiczny (obniżają koszty energii) jak i środowiskowy (zwiększają efektywność energetyczną, ograniczają emisję dwutlenku węgla, minimalizują zmiany klimatyczne, zmierzają do osiągnięcia neutralności klimatycznej).

Pod uwagę będą brane firmy spełniające następujące warunki: 

 • podmioty gospodarcze, których kluczowa działalność realizowana jest w sektorach: produkcja, produkcja energii, transport, sektor budowlany

Przykłady: farmy PV, farmy wiatrowe, biogazownie, kogeneracja, trigeneracja, wodór, infrastruktura ładowania EV, magazyny energii, samochody elektryczne, baterie litowo-jonowe i systemy magazynowania energii. 

Firmy zainteresowane udziałem w kategorii proszone są o przygotowanie prezentacji w Power Point w języku polskim, która powinna uwzględniać informacje wg poniższych wytycznych. Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 lipca 2024. Objętość prezentacji nie powinna przekraczać 30 slajdów. Rozwiązania graficzne nie są niczym ograniczone. 

 

Wytyczne co powinna zawierać prezentacja:  

Sekcja I) Podstawowe dane o firmie lub podmiotach, które zrealizowały projekt

 1. Nazwa firmy / podmiotów 
 2. Opis działalności / usługi  
 

Sekcja II) Informacje ogólne dotyczące strategii energetycznej firmy

 1. Zdefiniowanie inicjatyw mających na celu redukcję emisji (w perspektywie krótko / średnio / długoterminowej)
 2. Czy firma jest posiada narzędzia do obliczenia emisji ze wszystkich źródeł energii
 3. Przykład/y rozwiązań bazujących na analizie rentowności oraz w odniesieniu do strategii biznesowej firmy
 

Sekcja III)   Informacje dodatkowe

 1. Referencje, certyfikaty, nagrody  
 2. Informacje dodatkowe (uzasadnienie, dlaczego firma zasługuje na nagrodę). 
 3. Osoba zgłaszająca (osoba kontaktowa w sprawie konkursu) 

 

Kryteria oceny w kategorii:  

 • Trwała redukcja zużycia energii
 • Trwała redukcja emisji
 • Oszczędności na poziomie OPEX
 • Wpływ na transformację sektora (produkcyjnego, budowlanego, energetycznego, branży transportowej) w Polsce 
 • Innowacyjne technologie mające wpływ na sektor 
 • Skala działań/projektu (mierzona np. czystą energią dostarczoną do x gospodarstw domowych, redukcją emisji CO2, poprawą jakości powietrza)
 • Cele klimatyczne, strategia rozwoju w Polsce i potencjał wpływu na transformację energetyczną w przyszłości 
 • Partnerstwo polsko-skandynawskie i local content, wykorzystanie lokalnych zasobów i ich potencjału 

 

WSCHODZĄCA GWIAZDA

Do kategorii kwalifikują się firmy skandynawskie obecne na polskim rynku, które spełniają następujące warunki:

 • obecność na polskim rynku 1-3 lat; 
 • działalność produkcyjna lub usługowa
 • niezależnie od rodzaju działalności firma powinna charakteryzować się ponadprzeciętną dynamiką wzrostu powyżej średniej sektorowej oraz: 
  • oferować innowacyjny produkt lub usługę, budując unikalność marki 
  • posiadać nowoczesny, skalowalny model biznesowy, który daje rękojmię generowania ponadprzeciętnej wartości dla interesariuszy w stosunku do porównywalnych spółek
  • wykorzystywać skutecznie nowe technologie
  • posiadać zwinność w adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia, przy jednoczesnej długoterminowej wizji przedsiębiorstwa.  
 • firma opierając swoje działania o wartości skandynawskie realizuje rozwiązania uwzględniające perspektywę różnych interesariuszy, a jej działania kształtują zrównoważony rozwój na wiele lat.
 

Firmy zainteresowane udziałem w kategorii proszone są o przygotowanie prezentacji w Power Point w języku polskim, która powinna uwzględniać informacje wg poniższych wytycznych. Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 lipca 2024. Objętość prezentacji nie powinna przekraczać 30 slajdów. Rozwiązania graficzne nie są niczym ograniczone. 

 

Wytyczne co powinna zawierać prezentacja

Sekcja I) Podstawowe dane o firmie

  1. Nazwa firmy
  2. Opis działalności / usługi 
  3. Rok powstania firmy / rok rozpoczęcia działalności w Polsce
  4. Zasięg działania (lokalny, krajowy, międzynarodowy)
  5. Liczba pracowników w okresie działalności firmy (przyrosty oraz plany zatrudnienia). 
 
 

Sekcja II) Dane finansowe (za rok 2022 i 2023)

 • Przychody ze sprzedaży
 • Wynik finansowy netto 
 • Suma bilansowa
 

Sekcja III) Dane pozafinansowe

 1. Na czym polegał sukcesy firmy
 2. Jaka była strategia firmy i kluczowe czynniki sukcesu: (Prosimy wykazać co stało za sukcesem firmy: unikalność marki, wizja firmy, innowacyjne produkty/usługi, wdrożone innowacje, charyzmatyczny lider, specyficzna kultura organizacyjna, umiejętność przyciągania oraz utrzymania talentów, strategia sprzedaży, wydajność operacyjna, znajomość rynku i niszy rynkowej, analiza rynku i umiejętność wyciągania wniosków oraz dostosowania biznesu do sytuacji na rynku, adaptacyjność do zmieniającego się otoczenia biznesowego).
 3. Plany na przyszłość
 4. Pozycja firmy w branży i na tle konkurencji (udziały w rynku, co wyróżnia firmę, jej produkty i usługi na tle konkurencji)
 5. Działania firmy na rzecz środowiska i społeczeństwa (strategia ESG)
 6. Referencje, certyfikaty, nagrody 
 7. Informacje dodatkowe (uzasadnienie, dlaczego firma zasługuje na nagrodę).
 8. Osoba zgłaszająca (osoba kontaktowa w sprawie konkursu)

Kryteria oceny w kategorii: 

Pod uwagę brane będą kryteria ekonomiczne oraz pozaekonomiczne, a w szczególności: 

 • tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy (klienci, pracownicy, inwestorzy, kraj inwestycji, lokalne społeczności), 
 • rozwijanie i skuteczne wdrażanie strategię zrównoważonego rozwoju (ESG)
 • zmienianie świata na lepszy, poprzez prowadzenie działalności w sposób zgodny z wartościami DEI (Diversity Equity Inclusion), budując kulturę organizacyjną opartą na wzajemnym szacunku, wykorzystującą potencjał innowacyjności 
 • generowanie wzrostu poprzez osiąganie pozytywnych wyników finansowych oraz zwiększanie udziałów rynkowych
 • przyczynianie się do tworzenia lokalnych ekosystemów m.in. poprzez reinwestowanie osiąganych zysków
 • Identyfikowanie szans tworzenia i wdrażania innowacji w kraju inwestycji, w tym z wykorzystaniem nowych technologii.
 • Poszukujemy inicjatyw, które tworzą i chronią wartości skandynawskie na długie lata, angażując szeroką grupę interesariuszy i ekosystemów.
 • Skala wzrostu od momentu otwarcia firmy i rozpoczęcia działalności 
 • Zdobyte rynki i klienci 
 • Unikatowość marki/usług/produktów 
 • Znaczenie przedsiębiorstwa w sektorze i w regionie, w którym działa. 
 

INNOWATOR

Do kategorii kwalifikują się firmy skandynawskie obecne na polskim rynku, bez względu na profil działalności firmy (usługowy czy produkcyjny), wielkość zatrudnienia i poziom wyników finansowych, które spełniają następujące warunki:

 • w ostatnich 5 latach wprowadziły kreatywne i innowacyjne usługi lub oferujące innowacyjne produkty lub stosujące nowoczesne/ innowacyjne rozwiązania organizacyjne, które usprawniły pracę zespołów i funkcjonowanie całej firmy.
 • Wprowadzone innowacje mają znaczący wpływ na rozwój firmy lub rynku, ze szczególnym uwzględnieniem sektora w jakim działa firma.
 • firma opierając swoje działania o wartości skandynawskie realizuje rozwiązania uwzględniające perspektywę różnych interesariuszy, a jej działania kształtują zrównoważony rozwój na wiele lat.
 

Firmy zainteresowane udziałem w kategorii proszone są o przygotowanie prezentacji w Power Point w języku polskim, która powinna uwzględniać informacje wg poniższych wytycznych. Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 lipca 2024. Objętość prezentacji nie powinna przekraczać 30 slajdów. Rozwiązania graficzne nie są niczym ograniczone. 

Wytyczne co powinna zawierać prezentacja: 

Sekcja I) Podstawowe dane o firmie

  1. Nazwa firmy
  2. Opis działalności / usługi 
  3. Rok powstania firmy / rok rozpoczęcia działalności w Polsce
  4. Zasięg działania (lokalny, krajowy, międzynarodowy)
 
 

Sekcja II) Informacje o wprowadzonych innowacjach

 1. Wprowadzona innowacja (Opis innowacji (produkt, rozwiązanie, technologia, system lub strategia) i termin wdrożenia. Dodatkowo prosimy o podanie źródeł finansowania (środki własne/fundusze unijne/finansowanie publiczne/inwestor/kredyt).
 2. Efekty innowacji (Kto jest beneficjentem tej innowacji i jakie są efekty wdrożonej innowacji w skali firmy / rynku. Czy innowacja stanowiła przełom w organizacji firmy, co wniosła? Wskaż także wskaźniki, które świadczą o pozytywnym wpływie innowacji na firmę np. wzrost sprzedaży, skrócenie procesów produkcyjnych, obniżenie kosztów, wzrost rentowności).
 3. Czy innowacja została opatentowana?
 

Sekcja III) Informacje dodatkowe

 1. Jak firma tworzy warunki sprzyjające generowaniu innowacji
 2. Referencje, certyfikaty, nagrody 
 3. Uzasadnienie, dlaczego firma zasługuje na nagrodę.
 4. Osoba zgłaszająca (osoba kontaktowa w sprawie konkursu)

 

Kryteria oceny w kategorii: 

 • Wpływ innowacji na funkcjonowanie firmy
 • Wpływ innowacji na rozwój rynku
 • Znaczenie przedsiębiorstwa w sektorze i w regionie, w którym działa.
 • Skalowalność – czy ta innowacja jest do przeniesienia na inne działy lub inne rynki – jaki jest potencjał do wdrożenia na szerszą skalę.
 • Oryginalność – na ile zgłoszenie prezentuje innowacyjny, nowy pomysł, a na ile jest odwzorowaniem lub modyfikacją istniejących już wcześniej koncepcji.
 • Tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy (klienci, pracownicy, inwestorzy, kraj inwestycji, lokalne społeczności).
 • Identyfikowanie szans tworzenia i wdrażania innowacji w kraju inwestycji, w tym z wykorzystaniem nowych technologii.
 • Poszukujemy inicjatyw, które tworzą i chronią wartości skandynawskie na długie lata, angażując szeroką grupę interesariuszy i ekosystemów.
 

LIDER ESG

Nagroda Nordic Excellence Award to wyjątkowe wyróżnienie, które ma na celu uhonorowanie firm, reprezentujących wartości skandynawskie takie jak między innymi zrównoważony rozwój, innowacyjność i współpraca. Firmy, które prowadząc biznes, nie tylko myślą o teraźniejszości, ale również inwestują w przyszłość, dbając o środowisko i społeczeństwo; tworzą nowe ekosystemy, na szczeblu ogólnokrajowym, ale też i lokalnym oraz stawiają na współpracę z różnymi interesariuszami inwestując w rozwój w długoterminowej perspektywie. 

Do kategorii ESG kwalifikują się firmy skandynawskie zarejestrowane w Polsce, bez względu na profil działalności firmy (usługowy czy produkcyjny), wielkość zatrudnienia i poziom wyników finansowych, które w ostatnich 5-10 latach w swojej organizacji przeprowadziły transformację związaną ze zrównoważonym rozwojem, zrealizowały projekty zgodne z ideą ESG.

Firmy zainteresowane udziałem w kategorii proszone są o przygotowanie prezentacji w Power Point w języku polskim, która powinna uwzględniać informacje wg poniższych wytycznych. Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 lipca 2024. Objętość prezentacji nie powinna przekraczać 30 slajdów. Rozwiązania graficzne nie są niczym ograniczone. 

 

Wytyczne co powinna zawierać prezentacja: 

Sekcja I) Podstawowe dane o firmie

  1. Nazwa firmy
  2. Opis działalności / usługi 
  3. Rok powstania firmy / rok rozpoczęcia działalności w Polsce
  4. Zasięg działania (lokalny, krajowy, międzynarodowy)
 

Sekcja II) Opis działań realizowanych w ramach ESG

 1. W jaki sposób firma realizuje założenia zrównoważonego rozwoju? Czy poprzez strategię (na poziomie lokalnym, centrali) czy w inny sposób? 
 2. Jeśli firma posiada strategię – od kiedy ją posiada i jakie są główne cele i założenia strategii? Jaki wpływ ma strategia na model biznesowy firmy i jej sposób działania? Czy jest powiązana ze strategią biznesową spółki?
 3. Jeśli firma nie posiada strategii, jakie są główne cele w wizji zrównoważonego rozwoju firmy? (można odnieść się do SDGs wraz z uwzględnieniem założonych targetów w ramach celów, jeśli takie są). 

Przykłady:

G

 • Redukcja emisji CO2 i gazów cieplarnianych,
 • Cel neutralności klimatycznej
 • Redukcja zużycia energii, udział energii odnawialnej w całościowym zużyciu energii
 • Zużycie wody
 • Wpływ na bioróżnorodność
 • Zarządzanie odpadami
 • Wdrażanie rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym (zrównoważone zużycie zasobów naturalnych, 
 • Wzrost bez zwiększania zużycia energii
 • Monitorowanie wpływu w łańcuchu dostaw
 • Różnorodność w miejscu pracy
 • Redukcja nierówności 

płacowych

 • Satysfakcja pracowników, rozwój i szkolenia
 • Transparentność 
 • Projekty edukacyjne
 • Relacje z lokalną społecznością
 • Wpływ na konsumentów i użytkowników końcowych
 • Warunki pracy, BHP
 • Przestrzeganie praw człowieka
 • Ład korporacyjny
 • Relacje z dostawcami
 • Przeciwdziałanie korupcji

4. Główne sukcesy w obszarze ESG w ostatnich 5 latach – informacje mogą dotyczyć przykładowo:

 • Dokonanych inwestycji, wdrożonych technologii; które wspierają zrównoważony model działania firmy i pomagają w osiągnięciu celów w obszarze ESG
 • Wprowadzonych lub zmodyfikowanych produktów/usług, które mają pozytywne oddziaływanie na środowisko/społeczeństwo
 • Wdrożonych rozwiązań/procesów wewnątrz firmy zgodnie z ideą ESG
 • Działań komunikacyjnych/edukacyjnych i partnerstw w temacie ESG w ramach relacji z interesariuszami.
 

Tam, gdzie to możliwe, przykłady powinny być poparte mierzalnymi wynikami/danymi. 

5. Główne wyzwania na drodze do już osiągniętych celów i jak je pokonano

6. Czy firma stawia wymogi swoim dostawcom i poddostawcom w zakresie ESG? Jeśli tak, to jakie i dlaczego?

7. Certyfikaty, nagrody wspierające zrównoważony rozwój firmy

8. Informacje dodatkowe – dlaczego firma zasługuje na nagrodę

 

Kryteria oceny w kategorii: 

Kryteria oceny

Opis oceny

1. Cele ESG

Cele bezpośredniego i pośredniego oddziaływania

1a. Kompleksowość 

Wzięcie pod uwagę celów w sposób długoterminowy i całościowy, tzn. we wszystkich podstawowych obszarach ESG

1b. Adekwatność

Dopasowanie wyznaczonych, mierzalnych celów do działalności przedsiębiorstwa, sytuacji rynkowej i branży

1c. Ambitność

Poziom realnych aspiracji przedsiębiorstwa na tle możliwości i standardów rynkowych

2. Wdrożone działania

Bezpośrednie oddziaływanie podmiotu

2a. Dopasowanie

Dopasowanie wdrożonych działań do wyznaczonych celów

2b. Innowacyjność

Wdrożenie pionierskich, innowacyjnych i oryginalnych rozwiązania

2c. Efektywność

Wpływ działań na dotychczasowe długoterminowe bezpośrednie efekty zewnętrzne podmiotu w obszarach ESG

3. Oddziaływanie na łańcuch wartości

Oddziaływanie na podmioty trzecie

3a. Dobór

Wybór dostawców w łańcuchu wartości dostarczających dóbr i usług sprzyjających celom ESG

3b. Kooperacja

Współdziałanie i wpływ na kooperantów (upstream i downstream), w kierunku zrównoważonego gospodarowania

3c. Edukacja

Działania i kampanie edukacyjne dla podmiotów trzecich, konsumentów i szerokiego rynku

LOKALNY PARTNER

Do kategorii kwalifikują się firmy skandynawskie obecne na polskim rynku, bez względu na profil działalności firmy (usługowy czy produkcyjny), wielkość zatrudnienia i poziom wyników finansowych, które spełniają następujące warunki:

 • w codziennej działalności przywiązują szczególną wagę do wspierania lokalnych społeczności i wykazują się zaangażowaniem na rzecz zrównoważonego miejsca do życia, czując odpowiedzialność względem najbliższego otoczenia i uwzględniając jego potrzeby. 
 • firma opierając swoje działania o wartości skandynawskie realizuje rozwiązania uwzględniające perspektywę różnych interesariuszy, a jej działania kształtują zrównoważony rozwój na wiele lat. 

Firmy zainteresowane udziałem w kategorii proszone są o przygotowanie prezentacji w Power Point w języku polskim, która powinna uwzględniać informacje wg poniższych wytycznych. Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 lipca 2024. Objętość prezentacji nie powinna przekraczać 30 slajdów. Rozwiązania graficzne nie są niczym ograniczone. 

 

Wytyczne co powinna zawierać prezentacja: 

Sekcja I) Podstawowe dane o firmie

  1. Nazwa firmy
  2. Opis działalności / usługi 
  3. Rok powstania firmy / rok rozpoczęcia działalności w Polsce
  4. Zasięg działania (lokalny, krajowy, międzynarodowy)
 

Sekcja II) Działania na rzecz społeczności lokalnych

 1. Strategia firmy na rzecz lokalnej społeczności (Jakie długofalowe działania są realizowane przez firmę (programy, kampanie) i jakie cele są realizowane np. z zakresu: zdrowie, sport, edukacja i kultura, DEI, środowisko, wsparcie najuboższych, promocja lokalnych przedsiębiorców? 
 2. Przykładowe inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności (case study). Projekty, które zostały zrealizowane na rzecz otoczenia zewnętrznego. Prosimy o wyszczególnienie do jakiej grupy społecznej były skierowane inicjatywy, kto był zaangażowany w realizację (czy jedna osoba czy może cały zespół/firma? Czy projekty zostały zrealizowane samodzielnie czy przy współpracy z przedstawicielami administracji publicznej? Czy ktoś jeszcze dołączył do akcji?
 3. Efekty inicjatyw
 

Sekcja III) Informacje dodatkowe

 1. Referencje, certyfikaty, nagrody 
 2. Uzasadnienie, dlaczego firma zasługuje na nagrodę.
 3. Osoba zgłaszająca (osoba kontaktowa w sprawie konkursu)

 

Kryteria oceny w kategorii: 

 • Wpływ działalności firmy na lokalną społeczność.
 • Jakie problemy w danej społeczności lub grupie docelowej udało się rozwiązać dzięki aktywności firmy.
 • Wartość niesionej pomocy mierzona nie tylko w ujęciu finansowym, ale w zaufaniu społeczności.
 • Wiarygodność wsparcia, a nie jedynie działanie marketingowe.
 • Tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy (klienci, pracownicy, inwestorzy, kraj inwestycji, lokalne społeczności).
 • Rozwijanie i skuteczne wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju (ESG).
 • Zmienianie świata na lepszy, poprzez prowadzenie działalności w sposób zgodny z wartościami DEI (Diversity Equity Inclusion), budując kulturę organizacyjną opartą na wzajemnym szacunku, wykorzystującą potencjał innowacyjności.
 • Przyczynianie się do tworzenia lokalnych ekosystemów m.in. poprzez reinwestowanie osiąganych zysków.
 • Poszukujemy inicjatyw, które tworzą i chronią wartości skandynawskie na długie lata, angażując szeroką grupę interesariuszy i ekosystemów.